יהודים מזרחים בעיתונות הערבית בישראל, 1948-1967

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Oriental Jews in the Arab Israeli Press, 1948 - 1967
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)445-461
מספר עמודים17
כתב עתעיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל
כרך16
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

RAMBI publications

  • rambi
  • Arabic periodicals
  • Israel -- Emigration and immigration
  • Israeli periodicals
  • Jews -- Islamic countries -- Migrations
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions

פורמט ציטוט ביבליוגרפי