יהודים ורפואה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחזמן יהודי חדש
כותר משנה של פרסום המארחתרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי
עורכיםדוד שחם
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורכתר
עמודים318-322
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

פורמט ציטוט ביבליוגרפי