יהדות גרמניה מנקודת מבט אישית: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

תקציר

המאמר סוקר את הספר בניסיון לחשוף את עקרונות היסוד שהנחו את אילון בעיצוב דמותה של יהדות גרמניה אגב התייחסות לספרות המחקר שיצאה לאור בתחום
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)489-497
מספר עמודים9
כתב עתעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: אילון, עמוס, רקוויאם גרמני: יהודים בגרמניה לפני היטלר, 1933-1743

IHP publications

  • ihp
  • יהודי גרמניה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי