"טרנספורט זה, קללה רובצת עליו"

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)563-564
מספר עמודים2
כתב עתעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 1993

IHP publications

  • ihp
  • העפלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי