טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות חברתיות וביואתיות

יעל השילוני-דולב (עורך), נורית קירש (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהNew Reproductive Technologies: Social and Bioethical aspects
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהוצאת האוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

סדרות פרסומים

שםהמחשבה הביולוגית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה

הערה ביבליוגרפית

מס' קורס או"פ 22013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי