טכנולוגיות חדשניות: ברכה או סוס טרויאני?

יואב יאיר, יורם עשת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הקמת המרכז החדש לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה ותחילת הבדיקה של השימוש בספרים דיגיטליים (פרויקט סד"ן - ספרים דיגיטליים ניידים) כספרי קורס באו"פ - הן הזדמנות טובה לשוחח עם פרופ' יורם עשת, העומד בראש המרכז החדש, ועם פרופ' יואב יאיר, דיקן פיתוח וטכנולוגיות, על הבעיות הכרוכות באימוץ טכנולוגיות חדשניות. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)37-40
מספר עמודים4
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך53
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

 • ihp
 • אמצעי עזר להוראה
 • האוניברסיטה הפתוחה
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • חדשנות
 • טכנולוגיית המידע
 • למידה
 • מידע באמצעים אלקטרוניים
 • ספרי לימוד
 • ספרים אלקטרוניים
 • שינוי טכנולוגי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי