חתרנות בשדה התיאטרון: בין רב-תרבותיות לשוויון רדיקלי

יוסי יונה, Naftali Shem Tov

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'חתרנות בשדה התיאטרון: בין רב-תרבותיות לשוויון רדיקלי'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases