חשמל ותורת היחסות

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-21
מספר עמודים2
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךט"ו
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

  • ihp
  • חשמל
  • תורת היחסות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי