חשיבה מחודשת על ההיסטוריות של הים האדום

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתגיליון מיוחד

שפה מקוריתעברית
פרסום על ידי מומחהזמנים: רבעון להיסטוריה
סטטוס פרסוםבהכנה - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי