חשיבה אסטרטגית : תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול

אביעד חפץ, יהודית גוגנהיימר (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'חשיבה אסטרטגית : תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases