חשיבה אסטרטגית : תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול

אביעד חפץ, יהודית גוגנהיימר (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר


תורת המשחקים עוסקת ביחסי גומלין אסטרטגיים בין מספר מקבלי החלטות. במפגש אסטרטגי כזה, כל שחקן מודע לכך שפעולותיו משפיעות על רווחת השחקנים האחרים ושפעולותיהם משפיעות עליו. תורת המשחקים מנתחת כיצד השפעות הדדיות אלה מנתבות את החלטות השחקנים ומובילות לתוצאה הסופית. ספר זה עוסק במשחקים עם אינפורמציה מלאה, ומתמקד בשימושים של תורת המשחקים בכלכלה ובניהול, וכן בתחומים נוספים כגון מדע המדינה, משפטים וביולוגיה. בין השימושים מופיעים מכרזים, מיקוח, תחרויות פוליטיות ומנגנוני הצבעה, סכסוכים בין-לאומיים, תחרויות בין יצרנים, משכורות ותמריצים בחברות עסקיות, השקעה במוצרים ציבוריים, פיתוח פטנטים, פשיעה ומדיניות אכיפה, חיפוש עבודה ואבטלה, התקפות על שערי מטבע ומשברים פיננסיים, סובסידיות ומכסים במסחר בין-לאומי. -- כריכה אחורית
כותר מתורגם של התרומהStrategic thinking - game theory with economics and business applications
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים568
מהדורהמהדורה שנייה
מסת"ב (מודפס) 9789650614331
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'חשיבה אסטרטגית : תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי