חקר נשים ומגדר במזרח התיכון: התפתחות התחום ומגמותיו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Study of Women and Gender in the Middle East: The Development of the Field and its Directions
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחנשים במזרח התיכון
כותר משנה של פרסום המארחבין מסורת לשינוי
עורכיםעפרה בנג'ו
מוציא לאורמרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה - אוניברסיטת תל אביב
עמודים95-108
מסת"ב (מודפס)9652240605
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

פורמט ציטוט ביבליוגרפי