חקר הזהות של עולים לישראל: המקרה העיראקי בהשוואה למקרה הגרמני: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

המאמר דן בהתמודדותה של מאיר-גליצנשטיין עם שאלת הזהות של יוצאי עיראק בישראל וכן עם דפוסי הזיכרון הקהילתי שלהם. Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)193-204
מספר עמודים12
כתב עתישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: מאיר-גליצנשטיין, אסתר. בין בגדאד לרמת גן: יוצאי עיראק בישראל. יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשס"ט.

IHP publications

  • ihp
  • זהות אתנית
  • יהודי עיראק
  • יהודי עיראק בישראל ובארץ-ישראל
  • עלייה וקליטה -- יהודי עיראק

פורמט ציטוט ביבליוגרפי