חצי-חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב": טליה שגיב": מאמר ביקורת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירה

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'חצי-חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב": טליה שגיב": מאמר ביקורת'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.