חצי-חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב": טליה שגיב": מאמר ביקורת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירה

כותר מתורגם של התרומהTalia Sagiv, On the fault line: Israelis of mixed ethnicity: review
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)173-176
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך18
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

Keywords

  • שגיב טליה -- חצי חצי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי