חמושים בלגיטימציה: הצדקות לאלימות הצבאית בחברה בישראל

יגיל לוי (עורך), עפרה בן ישי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיהביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהArmed with Legitimacy: Justifications for Military Violence in Israeli Society
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםחיפה
מוציא לאורפרדס
מספר עמודים263
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

פורמט ציטוט ביבליוגרפי