ח"י הצעות לישראליות

תמר הרמן (עורך), עופר שיף (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר


"לישראלים ולישראליוּת גוונים וצבעים רבים. אסופה זו כוללת מסות קצרות העוסקות בשאלות מיהו ישראלי ומהי ישראליות, שנכתבו על ידי ישראלים ממרחבי קיום ותודעה שונים. אחדים מהכותבים בחרו להפנות זרקור לקורות חייהם הם, אחרים התייחסו לתוצרי תרבות הנחשבים בעיניהם כתמצית של הישראליות. היו שהעדיפו להתמקד בבעיות יסוד שאיתן מתמודדות החברה והמדינה בישראל והיו שהתמקדו בשאלה כיצד נראות להם ולאחרים הישראליות והזהות הישראלית ממרחקים - גיאוגרפיים ואחרים. אין מדובר בשירי הלל אך גם לא בשירי מספד וקינות. הכותבות והכותבים, המונעים כולם מתחושות שייכות ואכפתיות, לא ראו ממעל שמיים תכולים ללא ענן. אדרבא, נושאים כמו אפליה, הפניית כתף קרה ל"אחר", לאומנות, היעדר סולידריות אזרחית, כיבוש, ולחלופין, חוסר נכונות להיאבק עבור ערכים לאומיים או עבור ערכים מוסריים–אוניברסליים, מופיעים בתמהיל זה או אחר כמעט בכל אחת מן המסות. עם זאת, כל הכותבות והכותבים מדגישים את כוחות היצירה והחיוניות של החברה הישראלית ואת התקווה – ואפילו הביטחון - שהליקויים שאבחנו הם בני תיקון". -- מהמעטפת האחורית.
כותר מתורגם של התרומהContemplating Israeliness
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהוצאת האוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים166
מסת"ב (מודפס)9789655101386
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

סדרות פרסומים

שםישראלים

Keywords

  • Arab-Israeli conflict
  • Israelis -- Attitudes
  • National characteristics
  • Israeli
  • Israel -- Ethnic relations
  • Israel -- History
  • Israel -- Politics and government
  • Israel -- Social conditions
  • Israel -- Social life and customs

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'ח"י הצעות לישראליות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי