חישוב נומרי

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מהדורההוצאה שלישית
סטטוס פרסוםפורסם - 1988

הערה ביבליוגרפית

course book

Keywords

  • Numerical calculations
  • ULI

פורמט ציטוט ביבליוגרפי