חינוך יהודי מודרני בתימן: ניסיונות שכשלו

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחבני תימן
עמודים94-116
מספר עמודים23
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

RAMBI publications

  • rambi
  • כל ישראל חברים (חברה)
  • Jews -- Yemen (Republic) -- History -- 1800-2000
  • Jews -- Education -- Yemen (Republic)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי