חינוך

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהEducation
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאי/שוויון
עורכיםאורי רם, ניצה ברקוביץ
מקום הפרסוםבאר-שבע
מוציא לאוראוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עמודים181-188
מסת"ב (מודפס)9653429108
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

פורמט ציטוט ביבליוגרפי