חיי היהודים בגרמניה הנאצית - מבט מלמטה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)347-361
מספר עמודים15
כתב עתיד ושם: קובץ מחקרים
כרך27
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על:
Marion A. Kaplan, Between Dignity and Despair, Jewish Life in Nazi
Germany, New York : Oxford University Press, 1998

פורסם גם באנגלית.

RAMBI publications

  • rambi
  • קפלן, מריון א
  • Kaplan, Marion -- Between Dignity and Despair; Jewish Life in Nazi Germany (review)
  • Holocaust, Jewish (1939-1945)
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany
  • Jewish women in the Holocaust

פורמט ציטוט ביבליוגרפי