חזרה בתשובה ו"חזרה בשאלה" כחלק מהתפתחות השיפוט המוסרי

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)27-31
מספר עמודים5
כתב עתגיליון: נאמני תורה ועבודה
כרךאב
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

IHP publications

  • ihp
  • התפתחות מוסרית
  • חזרה בתשובה (יהדות)
  • חילוניות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי