חזון ארגוני בבתי ספר בניהול עצמי: מהלכים על חבל דק

Adam E. Nir, Ronit Bogler

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהOrganizational vision in self-managing schools: Walking on thin ice
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחבתי ספר בניהול עצמי
כותר משנה של פרסום המארחמבט בין-לאומי
עורכיםAmi Volanski , Isaac A Friedman
מקום הפרסוםJerusalem
מוציא לאורמשרד החינוך
עמודים135-148
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

פורמט ציטוט ביבליוגרפי