חוקרים מישראל ומהמגרב באו לוושינגטון לדון בשואה

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

חוקרים מישראל, מצפון אפריקה ומארצות אחרות נפגשו במוזיאון השואה בוושינגטון לסדנה מיוחדת שעסקה בתולדות יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. המחבר, יוזם המפגש, מספר איך הצליח להפיק אותו.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)8-11
מספר עמודים4
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך51
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • חקר השואה
  • יהודי צפון אפריקה
  • מלחמת העולם השנייה
  • שואה -- ועידות וכנסים
  • שואה -- צפון אפריקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי