חוקרים בעברית, חולמים בגרמנית: מדענים יוצאי גרמניה באוניברסיטה העברית בתקופת היישוב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על ארבעה מדענים שעזבו את גרמניה ואוסטריה מאוניברסיטאות מתקדמות לאוניברסיטה העברית הקטנה והדלה. (בשנות העשרים והשלושים של המאה שעברה): הזאולוג והאנטומולוג שמעון פריץ בודנהיימר, הבוטנאי מיכאל אבן-ארי, הזאולוג גיאורג האס והגנטיקאית אלישבע גולדשמיט.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)48-54
מספר עמודים7
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך117
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • אבן-ארי, מיכאל
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1918-1928
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1929-1935
  • בודנהימר, שמעון פריץ
  • גולדשמיט, אלישבע
  • האוניברסיטה העברית בירושלים
  • הס, גיאורג
  • מדעים -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי