'חופש רצון ואשליה': ביקורת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומה"Free Will and Illusion": Criticism
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)171-178
כתב עתIyyun
כרך52
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

פורמט ציטוט ביבליוגרפי