חומת ההפרדה ובקיעיה: חקר השואה מול חקר תולדות ישראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מאמר זה בוחן את הנתק שהתהווה בין חקר תולדות השואה לבין חקר תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה היהודית - הן בישראל הן מעבר לים - ומציג את השפעותיו של נתק זה על חקר השואה. המאמר מנסה להתחקות על שורשיו של הנתק ומשלב דיון תיאורתי קצר על הבעיתיות שיוצרות "חומות הפרדה" בין תקופות השואה בחקר ההיסטוריה. ברוח זו נטען במאמר כי חקר השואה הישראלי, כפי שהתבסס בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת בעיקר סביב מושג "העמידה היהודית", לוקה בחוסר התייחסות מספקת ל"משך הארוך" של ההיסטוריה היהודית. לקראת סיום המאמר מוצגות דוגמאות אחדות של נושאים פוטנציאליים של חקר השואה מנקודת מבט רחבה יותר של ההיסטוריוגרפיה היהודית - מחקר שישאל שאלות חדשות ויתמודד עם אתגרים חדשים ברוח ההיסטוריוגרפיה הכללית בת זממנו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10-19
מספר עמודים10
כתב עתבשביל הזיכרון
כרך18
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

המאמר הוא גרסה מקוצרת ועדכנית של המאמר "לגשר על פני התהום - חקר השואה מול חקר תולדות ישראל: בעיות ואתגרים" שהופיע ביד ושם: קובץ מחקרים לח, (ב): 129-160, תשע"א.

IHP publications

 • ihp
 • History
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research
 • Jews -- Historiography
 • Jews -- History
 • היסטוריה
 • היסטוריה יהודית
 • היסטוריוגרפיה יהודית
 • חקר השואה

RAMBI publications

 • rambi
 • Jewish scholars
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Historiography

פורמט ציטוט ביבליוגרפי