חגיגות הפורים התל-אביביות כטקסט עמוק [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

'מרדכי רוכב על סוס' מצטרף לשורה של מונוגרפיות שיצאו לאור בעשור האחרון, המתמקדות בהיסטוריה של העיר תל־אביב כמרחב קונקרטי ומדומיין, ממשי ומיתי כאחד. כפי שעולה מהקורפוס הזה, למרות הייצוג של העיר בשיח האידאולוגי ההגמוני כמרחב של שקיעה וניוון, התפתחה ביישוב היהודי תרבות עירונית חיונית ותוססת, אשר כללה מרכיבים של 'בניין אומה' וגיוס אידאולוגי לצד מרכיבים שגילמו את השאיפה ל'חיים נורמליים', ומוטב לפי הדגמים העדכניים של התרבויות האירופיות והאמריקנית. בשונה מהספרים האחרים שוהם מתמקד באירוע מרכזי של תרבות הפנאי העירונית לאורך זמן. התמקדות כזו מאפשרת לו לבחון לעומק את תהליך בניית התרבות בציונות כתהליך פוליצנטרי, אשר שילב תכנון 'מלמעלה' עם פרקטיקות 'מלמטה'. אלה הצטרפו ליצירה תרבותית ייחודית ומורכבת: יצירה שהיא חדשה, אך אינה מתנתקת מהישן; שאינה מתמצה בתעמולה לאומית אולם יש לה כוח מגייס ניכר; שמשתמשת בדגמי תרבות מארצות אחרות אך לשה אותן לכדי תוצר ייחודי שבתורו מיוצא לקהילות יהודיות אחרות בעולם.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)183-193
מספר עמודים11
כתב עתישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
כרך22
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

מאמר סקירה על הספר "מרדכי רוכב על סוס: חגיגות פורים בתל אביב (1936-1908) ובנייתה של אומה חדשה" מאת חזקי שוהם

IHP publications

  • ihp
  • חגיגות וטקסים
  • עדלידע (קרנבל)
  • פורים
  • שוהם, חזקי -- מרדכי רוכב על סוס
  • תל-אביב (יישוב עירוני) -- היסטוריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי