חבלי גיל ההתבגרות של החברה הישראלית: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)88-96
מספר עמודים9
כתב עתגשר: כתב-עת לענינים יהודיים
כרך48
מספר גיליון145
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

  • ihp
  • ישראל -- חברה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי