זרים ברכבת: [ראיון]

אורן סופר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

האם העובדה שיותר ויותר אנשים זונחים את העיתונים המסורתיים לטובת האינטרנט תוביל להחלפת הזהות הלאומית בזו הגלובלית? על פי מחקרו החדש של ד"ר אורן סופר מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, ככל שהאינטרנט הולך ומתגבר הוא דווקא מחזק אלמנטים לאומיים, גם אם באופן שונה מזה שהכרנו בעידן תקשורת ההמונים המסורתית.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)12-13
מספר עמודים2
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך58
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • לאומיות
  • תרבות דיגיטלית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי