זיקה ורחק, ביחסי מרכז-פריפריה בשיח העתונאי - "פרשת ילדי תימן"

אורן סופר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)68-77
מספר עמודים10
כתב עתקשר
כרך27
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

 • ihp
 • Buber, Martin -- 1878-1965
 • Israel -- Social conditions
 • Jews, Yemeni -- Israel
 • Mass media
 • Missing children -- Israel
 • Rural conditions
 • אמצעי התקשורת
 • בובר, מרטין -- 1878-1965
 • ילדי תימן
 • ישראל -- חברה
 • פריפריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי