זיקה ורחק, ביחסי מרכז-פריפריה בשיח העתונאי - "פרשת ילדי תימן"

אורן סופר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)68-77
מספר עמודים10
כתב עתקשר
כרך27
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • אמצעי התקשורת
  • בובר, מרטין -- 1878-1965
  • ילדי תימן
  • ישראל -- חברה
  • פריפריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי