"זו המציאות שאני מכירה": רווחה תעסוקתית אצל נשים במקצועות הטיפול בעמותות בישראל

ענבר ליבנת, מיכל אלמוג-בר, מיכל סופר, מימי איזנשטט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

רקע: בעקבות קיצוצים בתקציבי רווחה ממשלתיים ונוכח הרחבת תהליכי ההפרטה, ארגונים בחברה האזרחית המספקים שירותים חברתיים הפכו בעשורים האחרונים לספק מרכזי של שירותי הרווחה בישראל. הארגונים הללו מעסיקים מספר גדול של עובדים, מרביתם נשים, ובכך הפכו למקור תעסוקה מרכזי עבור נשים במקצועות הטיפול והרווחה. מרבית הנשים העובדות בארגונים אלה משתייכות לקבוצות מוחלשות, בהן נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל, נשים חרדיות ונשים יוצאות אתיופיה וברית המועצות לשעבר. מטרת המאמר: המחקר הנוכחי בחן תעסוקת נשים במקצועות הטיפול, הרווחה והבריאות, בהן עובדות סוציאליות, מרפאות בעיסוק, מטפלות באמנות ועוד, המועסקות בארגונים ללא כוונת רווח בישראל. המאמר נשען על המושג "רווחה תעסוקתית" אשר פרופ' דוד בר-גל ז"ל חקר, הרחיב ותרם לגוף הידע על אודותיו בהקשרים שונים: מערכות רווחה נלוות לעבודה, עבודה סוציאלית תעסוקתית (occupational social work) ורווחת עובדים ככלל. שיטת המחקר: במחקר נערכו ראיונות עומק איכותניים עם 40 נשים מקבוצות מגוונות בחברה ישראלית, בעלות השכלה אקדמית, המועסקות במקצועות הטיפול בעמותות המספקות שירותים חברתיים במיקור חוץ. חומר הראיונות עובד באמצעות ניתוח תוכן תמטי. ממצאים: בראיונות עלה כי העובדות בעמותות המספקות שירותים חברתיים במיקור חוץ מתמודדות עם תנאי עבודה עגומים, טשטוש גבולות בין העבודה לבית והיעדר מוטיבציה לשינוי מדיניות. מסקנות והשלכות למדיניות: יש מקום לדיון מחודש במושג הרווחה התעסוקתית במדינת הרווחה העכשווית, במיוחד בהקשר לשירותים המסופקים במיקור חוץ באמצעות עמותות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומה“This Is the Reality I Know”: Occupational Welfare Among Women in the Care Professions in Nonprofit Organizations
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)413-434
מספר עמודים22
כתב עתחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
כרךמ"ב
מספר גיליון4
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

מילות מפתח נוספות: רווחה תעסוקתית, תעסוקה, נשים, עמותות, מיקור חוץ, ישראל.

IHP publications

 • ihp
 • מיקור חוץ
 • נשים
 • נשים עובדות
 • עבודה סוציאלית
 • עמותות
 • ריפוי בעיסוק
 • שירותי רווחה
 • תנאי עבודה
 • תעסוקה
 • תרפיה באמצעות האומנויות

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום '"זו המציאות שאני מכירה": רווחה תעסוקתית אצל נשים במקצועות הטיפול בעמותות בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי