זוהר בחרס

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)3-6
מספר עמודים4
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךט"ו
מספר גיליון8
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

 • ihp
 • Archaeological dating
 • Atoms
 • Crystals
 • Pottery, Ancient
 • Radiation
 • Radioactivity
 • אטומים
 • גבישים
 • כלי חרס עתיקים
 • קרינה רדיואקטיבית
 • רדיואקטיביות
 • תארוך

פורמט ציטוט ביבליוגרפי