"זה חוקי? מה אני יכול לעשות? אנא עזרה!" - האינטרנט ככלי למיצוי זכויות עובדים

מימי איזנשטט, ורד בן-דוד

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר מבוסס על מחקר גישוש, הבודק את השיח שנוצר בשני אתרי אינטרנט בתחום יחסי עבודה - אתר פרטי ואתר המופעל על-ידי משרד ממשלתי.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחנגישות לצדק חברתי בישראל (קובץ)
מוציא לאורמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
עמודים341-375
מספר עמודים35
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • אתרים באינטרנט
  • זכויות עובדים
  • יחסי עבודה
  • ייעוץ משפטי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי