זהירות, רגישות לסיכונים לפניך

שילה ליפשיץ, אפרת שוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

חברות ציבוריות נדרשות לדווח, מדוחות 2006, על רגישות לסיכוני שוק. מהם הסיכונים החייבים בדיווח וכיצד עושים זאת בפועל.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)113-116
מספר עמודים4
כתב עתרואה החשבון
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 2007
פורסם באופן חיצוניכן

IHP publications

  • ihp
  • דיווח כספי
  • חברות ציבוריות
  • סיכונים כלכליים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי