זהות, תרבות ולאומיות יהודית בצפון אפריקה

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במרכז ההוראה של הקורס "יהודי צפון אפריקה במאות ה־19 וה־20" נתקלתי בצמא אדיר של הסטודנטים, חלקם הגדול מורים, ללמוד עוד ועוד על נושא הקורס. לאור העובדה שזה עיסוקי המחקרי ולאור התפתחות המחקר בתחומים מגוונים ומעניינים מאוד וכדי לסייע לסטודנטים החלטתי להציע קורס על תולדות היהודים בחבל ארץ זה בעת החדשה במטרה לאפשר לסטודנטים ללמוד את הנושא על בסיס היסטורי מעודכן, אמין, מדויק ככל האפשר ובתקווה שיעורר את סקרנותם. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)42-45, 51
מספר עמודים4
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • חינוך גבוה
  • יהודי ארצות האסלאם
  • יהודי צפון אפריקה
  • מחקר מורשת עדות המזרח
  • ספרי לימוד

פורמט ציטוט ביבליוגרפי