זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית: ספר היובל לכבוד נורית גרץ

סנדרה מאירי (עורך), יעל מונק (עורך), עדיה מנדלסון-מעוז (עורך), ליאת שטייר-לבני (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהIdentifies in transition in Israeli culture
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים497
מסת"ב (מודפס)9789650613778
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי