ורגס יוסה, מריו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאנציקלופדיה העברית
כותר משנה של פרסום המארחכללית, יהודית וארצישראלית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורחברה להוצאת אנציקלופדיות - ספרית הפועלים
כרךכרך מילואים
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

פורמט ציטוט ביבליוגרפי