"ועם רוחי גווייתי": שירי ויכוח יהודיים ונוצריים על אודות היחס בין הנפש לגוף

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)187-209
מספר עמודים23
כתב עתמחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
כרךכח
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

RAMBI publications

  • rambi
  • Hebrew poetry, Medieval -- History and criticism
  • Judaism -- Relations -- Christianity
  • Soul in literature

פורמט ציטוט ביבליוגרפי