ועידת אזרחים שלישית בישראל בנושא: השפעת האזרחים על השלטון : שקיפות, בקרה, נגישות ויצירת חברה אזרחית

תמר הרמן

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהמרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים צפורי
מספר עמודים54
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

הערה ביבליוגרפית

הועידה התקיימה בתאריך: 26-23, יוני 2002‏
מסמך רקע לאזרחים המשתתפים בפרוייקט

פורמט ציטוט ביבליוגרפי