ועדת דוברת בעיניים אקדמיות: סוף-סוף התמודדות מערכתית עם בעיות החינוך

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה וממפתחי הקורס "אתגרים בניהול בית ספר", בוחנת את המלצות ועדת דוברת. השורה התחתונה - חיובית בהחלט, אך החשש הוא שלא כל המלצות הוועדה ייושמו. "במקרה של יישום חלקי, המצב במערכת החינוך עלול להידרדר עוד יותר"
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)11-13
מספר עמודים3
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך42
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

 • ihp
 • Education -- Israel -- Administration
 • Educational change
 • School day
 • School principals
 • Schools
 • Teachers
 • בתי ספר
 • ועדת דוברת לקידום החינוך
 • יום לימודים ארוך
 • מורים
 • מנהלי בתי ספר
 • מערכת החינוך
 • שינוי חינוכי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי