ומותר ומותר לאהוב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בניגוד לקריאה המקובלת "להיות הגיוניים" ו"להחליט באופן שקול", מציגה ד"ר רוית נוסינסון בספרה "בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע", מחקרים המראים כי יש ערך רב גם לתהליך קבלת החלטות הנסמך על תחושות ורגשות בלתי אמצעיים, ואפילו למה שמכונה לעתים בזלזול, "החלטות מהבטן". (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)32-37
מספר עמודים6
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • אינטואיציה
  • חושים ותחושה
  • נוסינסון, רוית -- בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע
  • עיבוד מידע אנושי
  • קבלת החלטות
  • רגשות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי