ולנו יש פלאפל: אוכל רחוב בתל אביב המנדטורית כזירה של מגעים ומתחים

דפנה הירש, סמדר שרון

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחשולחנות ערוכים
כותר משנה של פרסום המארחאכילה משותפת, גבולות חברתיים ומגעים בינתרבותיים
עורכיםנתן וסרמן, זאב וייס, יאיר פורסטנברג, דנה קפלן
סטטוס פרסוםבהכנה - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי