וילה בג'ונגל: מקומה של ישראל במזרח התיכון בעיני הציבור הישראלי

תמר הרמן, אפרים יער-יוכטמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר בוחן את דעת הקהל בישראל באשר לזהות המערבית ולזו המזרחית. ישראל ממוקמת גאוגרפית בלב המזרח התיכון, ואולם כפי שמראים סקרי דעת קהל המוצגים ומנותחים במאמר, רוב הציבור הישראלי-יהודי וחלק ניכר מהציבור הישראלי-הערבי מעדיפים שישראל תשתלב במרחב האירופי-אמריקני, כלומר במערב. העדפה זו באה לידי ביטוי בשלושת התחומים שנבדקו: הפוליטי, הכלכלי והתרבותי. משתנים סוציו-דמוגרפיים, כגון מוצא עדתי, וכן עמדות פוליטיות בנוגע לתהליך השלום, כלומר מיקום המשיבים על רצף שמאל-ימין מבחינה מדינית-ביטחונית, נמצאו חסרי השפעה סטטיסטית מובהקת על ההעדפה הפרו-מערבית הסוחפת הזאת, והיא נותרה יציבה ואף גברה במידה ידועה בעשור האחרון. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)295-316
מספר עמודים22
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך125-127
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

הערה ביבליוגרפית

כולל נתונים סטטיסטיים המעידים על ההעדפה לאוריינטציה תרבותית פרו-מערבית.

IHP publications

 • ihp
 • America
 • Diplomatic negotiations in international disputes
 • East and West
 • Ethnic groups -- Israel
 • Europe
 • Israel -- Social conditions
 • Middle East -- Civilization
 • Middle East -- Social conditions
 • Surveys
 • אירופה
 • אמריקה
 • המזרח התיכון -- חברה
 • המזרח התיכון -- תרבות
 • ישראל -- חברה
 • מזרח ומערב
 • משא ומתן מדיני
 • סקרים
 • עדות בישראל
 • ערבים בישראל והעולם הערבי

RAMBI publications

 • rambi
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions
 • Israel -- Social conditions
 • Israel -- Population

פורמט ציטוט ביבליוגרפי