וולטר - הנאורות וצלליה: אחרית דבר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהVoltaire, The Enlightenment and their shadows: Postface Essay
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחוולטר: מכתבים אנגליים ואחריו מילון פילוסופי
עורכיםדניס שרביט
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורהוצאת רמות
עמודים223-271
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

Keywords

  • וולטר
  • פרנסוא מרי ארואה 1694-1778

פורמט ציטוט ביבליוגרפי