וגם אלו הן תולדות הסטטוס-קוו: דת, מעמד ואתניות בישראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מהו הֶסדֵר הסטטוס־קוו? האם זה מכשול לחילון ביחסי דת ומדינה בישראל או פשרה המשקפת את הסדרתם של יחסים אלו? האם המעמד הבינוני האשכנזי הוא זה המשלם את מחירו של הֶסדר זה, וכיצד הֶסדר זה משפיע על שוליותן של קבוצות אחרות, כגון מזרחים, יוצאי ברית המועצות לשעבר ופלסטינים אזרחי ישראל? מאמר זה מבקש להתבונן מחדש בהֶסדֵר הסטטוס־קוו מנקודת מבט של יחסי מדינה-חברה ומציע להבין אותו בהקשר של משטר האזרחות המרובד בישראל. הנטייה הרווחת בחקר יחסי דת ומדינה היא לראות בישראל מקרה בפני עצמו, שבו הסימביוזה בין השתיים היא בה בעת הגורם המסביר את המציאות הפוליטית והמוסבר על־ידה. מאמר זה בוחן מחדש את תולדותיו של הסדר הסטטוס־קוו על יסודותיו המעמדיים והאתניים. בכך הוא מבקש למלא חלל בחקר יחסי דת-מדינה שמקורו בתפיסתם של יחסים אלו כמתקיימים מעבר לצירי הקונפליקט האתניים והמעמדיים המאפיינים את דפוס התגבשותו של המעמד הבינוני היהודי. התשובה לשאלת העדרו של החילון בישראל אינה טמונה בחֶסר תאורטי או רעיוני או בחולשתו הפוליטית של המעמד הבינוני היהודי, אלא היא נתונה באופנים שבהם היו הדת והדתיות למסמנות של השוליים המעמדיים והחברתיים, ובכך למגדירות של גבולות השותפות באזרחות ושל עומקה. מנקודת מבט זו, העדר החילון, שנתפס ככישלונו של המעמד הבינוני, אינו אלא ביטוי לכוחו של מעמד זה להבטיח את שעתוקם של יחסי העוצמה המעמדיים והאתניים בישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)275-302
מספר עמודים28
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך55
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

With an English summary.

IHP publications

 • ihp
 • Citizenship
 • Ethnic groups
 • Jews, Soviet -- Eretz Israel
 • Jews, Soviet -- Israel
 • Mizrahim
 • Palestinian Arabs
 • Religion and state
 • Secularism
 • אזרחות (מדעי המדינה)
 • דת ומדינה
 • זהות אתנית
 • חילוניות
 • יהודי ברית המועצות בישראל ובארץ-ישראל
 • סטטוס קוו (דתי-חילוני)
 • עדות המזרח
 • פלסטינים

RAMBI publications

 • rambi
 • Israel -- Ethnic relations
 • Judaism and state -- Israel
 • Middle class -- Israel
 • Religion and social status -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי