התרבות היהודית ואנחנו (הזכרון היהודי כמקרה מבחן)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)21-30
מספר עמודים10
כתב עתאקדמות: כתב-עת של לומדי "בית מורשה"
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית
  • זהות יהודית
  • חילונים ודתיים
  • יהדות וחברה
  • יהדות ומודרניזם
  • ישראל -- תרבות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי