התקנות למניעת מיפגעי תחבורה 'נתקעו' בפקק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)46-47
מספר עמודים2
כתב עתירוק כחול לבן
כרך28
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP publications

  • ihp
  • איכות הסביבה
  • תחבורה -- היבטים סביבתיים
  • תקנות וצווים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי