התפתחות חקר נשים ומגדר במזרח התיכון: תמונת מצב

Ruth Roded, Noga Efrati

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהDevelopments in the Study of Women and Gender in the Middle East: A Review
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחנשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
עורכיםרות רודד, נוגה אפרתי
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
עמודים1-6
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-493-314-8
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי