התפתחותה של רשת חברתית בין-לאומית: כתב העת 'המאסף' (ירושלים 1914-1896)

זף סגל, מנחם בלונדהיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במאמר זה מתואר כיצד יצר כתב העת הרבני "המאסף", שיצא לאור בירושלים בין השנים 1896 ל-1914, רשת רבנית בין-לאומית המקבילה מבחינות מסוימות לרשתות החברתיות של ימינו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)156-150
מספר עמודים7
כתב עתקשר
כרך50
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: תקשורת בעתות משבר Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • ארץ ישראל ויהודי התפוצות
  • המאסף (כתב-עת)
  • רשתות חברתיות (סוציולוגיה)
  • רשתות תקשורת

פורמט ציטוט ביבליוגרפי